Oroxid

OROXID är en unik, innovativ medicinsk produkt används för behandlingen och förhindrandet av flera munsjukdomar. 

OROXID är certifierat och registrerat i EU som den första och enda medicinska produkten baserad på aktiva syresubstanser för användning i munhålan. 

OROXID fungerar baserat på mekanismen hos väteperoxid och oxidativa sammansättningar, vilken har varit känd inom läkekonsten i hundratals år. Det är den bästa approximationen av de oxidativa sammansättningar som tillverkas av cellerna i vårt immunförsvar som skydd mot bakterier, svamp och virus. Peroxidsammansättningar, som producerats av våra immunceller, binder sig specifikt fast vid metalljonen i mikrobers cellvägg och förstör dem därmed. I den här reaktionen släpps en aktiv form av syre känd som “singletsyre” och vatten fria och används av människans celler för sina egna behov. Singletsyre aktiverar vid ingång i cellen processerna cellsyresättning och cellregenerering.  

OROXID är baserat på den helande effekten hos AKTIVT SYRE och ACTIPONE. Aktivt syre bekämpar infektioner och inflammation, och Actipone regenererar munnens slemhinnor.  

Väteperoxid, vilket fungerar som en bas i OROXID, prepareras i enlighet med en särskild produktionsprocess vilken avlägsnar tungmetaller och giftiga substanser och stabiliseringsmedel. Det är stabiliserat med ett livsmedelsgodkänt stabiliseringsmedel, vilket innebär att det även är godkänt för människor att konsumera. Den vanliga peroxiden är biocid – en kemikalie med många tungmetaller och relativt giftiga stabiliseringsmedel. Det är därför biocidperoxid endast är avsedd för desinficering och extern applicering eftersom den kan orsaka en allergisk reaktion, överkänslighet eller till och med ha en nekrotisk effekt på hudens yta eller slemhinnor. Peroxidsammansättningar som förekommer i OROXID-produkter orsakar inte några av nämnda bieffekter.  

OROXID innehåller inte alkohol och klorhexidin, vilka torkar ut slemhinnorna och kan öka risken för cancer.  

OROXID finns i två varianter – Forte och Sensitive.  

OROXID forte används för intensiv behandling av sjukdomar i munhålan som inflammerat tandkött, tandlossning, candidainfektion, afte. Det är lämpligt för en intensiv munhygien för alla som har normala (inte känsliga) slemhinnor i munnen.

OROXID sensitive är skapad för barn och alla som har känsliga slemhinnor. Det innebär att de alltid letar efter och använder speciella tandkrämer och munsköljer för ”känsliga”. OROXID sensitive används också för långsiktig daglig oral hygien.  

Klicka här för att läsa mer oroxid.ecothink.me